• Zmień kontrast
 • Czcionka
 • A
 • A+
 • A++

KONKURSY DLA UCZNIÓW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA OGŁASZA KONKURS PLASTYCZNY :

 

„ZNAMY UTWORY MARII KONOPNICKIEJ”

 

 

REGULAMIN KONKURSU:

 

 1. 1.     ORGANIZATOR:

 

Biblioteka w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sycowie

 

 1. 2.     CELE KONKURSU:

 

 • promocja czytelnictwa;
 • rozwijanie wyobraźni twórczej;
 • pobudzenie wrażliwości plastycznej;
 • zainteresowanie uczniów twórczością patronki naszej szkoły;
 • kształtowanie poczucia estetyki.

 

 1. 3.     WARUNKI UCZESTNICTWA:

 

 • konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV – VII; 
 • uczniowie mają za zadanie zilustrowanie fragmentu dowolnego utworu Marii Konopnickiej;
 • praca może być wykonana dowolną techniką;
 • kształt pracy dowolny;
 • na odwrocie pracy powinno być umieszczone imię i nazwisko autora oraz klasa;
 • prace należy złożyć do dnia 7 maja 2018r w bibliotece szkolnej.

Prace będą oceniane przez komisję konkursową, powołaną przez organizatora. Komisja będzie oceniać: Komisja będzie oceniać: pomysłowość, samodzielność, oryginalność.

 

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas szkolnego pikniku „U Maryśki”

 

 

 

 

W nawiązaniu do międzynarodowej akcji ekologicznej:

 

Dzień Ziemi 2018

 

zapraszamy po raz kolejny do aktywnego uczestnictwa
w X edycji  ogólnopolskiej akcji ekologicznej, pod hasłem:

 

ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY

 

Zacznijmy porządkowanie i sprzątanie świata od własnego biurka i otoczenia.

 

Celem Konkursu jest promocja zachowań i postaw proekologicznych polegających na zbieraniu zużytych telefonów komórkowych bez baterii w celu ich przekazania do profesjonalnego recyklingu.

 

Konkurs trwa od dnia 12 marca 2018 r. do dnia 25 maja 2018 r.

 

 

 

 

REGULAMIN

 

KONKURS TWÓRCZOŚCI  PLASTYCZNEJ

 

 „LAS DLA LUDZI”

   pod hasłem     „ DREWNO JAKO ODNAWIALNY I EKOLOGICZNY  SUROWIEC”

 

 

 

 

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA OGŁASZA KONKURS :

 

„ZOSTAŃ MISTRZEM KALIGRAFII”

 

 

REGULAMIN KONKURSU:

 1.     ORGANIZATOR:

 

Biblioteka w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sycowie

 2.     CELE KONKURSU:

 

 • doskonalenie umiejętności pięknego pisania;
 • rozwijanie sztuki kaligrafii;
 • uwrażliwienie na piękno pisma odręcznego;
 • rozwijanie wiedzy na temat twórczości patronki naszej szkoły;
 • kształtowanie poczucia estetyki.

 3.     WARUNKI UCZESTNICTWA:

 

 • konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I – III;
 • uczniowie mają za zadanie przepisanie fragmentu dowolnego wiersza Marii Konopnickiej;
 • wiersz należy napisać na papierze A4 w linie, udostępnionym przez organizatorów;
 • zadaniem uczestnika będzie także, naklejenie go na kolorowy arkusz papieru A3 i ozdobienie zgodnie z tematem wybranego wiersza;
 • na odwrocie pracy powinno być umieszczone imię i nazwisko autora oraz klasa;
 • prace należy złożyć do dnia 30 marca 2018r w bibliotece szkolnej.

Prace będą oceniane przez komisję konkursową, powołaną przez organizatora. Komisja będzie oceniać: płynność pisma i estetykę połączeń literowych, poprawność ortograficzną i interpunkcyjną, kompozycję(rozmieszczenie tekstu), pomysłowość, samodzielność, staranność i oryginalność elementów ozdobnych.

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas szkolnego pikniku.

 

Konkurs kreatywny „Niemieckie idiomy/ Deutsche Redewendungen“

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu na stronie internetowej Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej  www.haus.pl 

Zgłoszenie prac u  swojego nauczyciela jezyka niemieckiego.

 

 

 

 

PLASTYCZNY KONKURS MITOLOGICZNY

 

"WOKÓŁ WOJNY TROJAŃSKIEJ"

 

 

 

REGULAMIN

 

 

 

Cele:  rozwijanie zainteresowania tematyką historyczną, w szczególności mitologii           greckiej i rzymskiej;  popularyzacja wiedzy i świadomości literackiej;           motywowanie uczniów do rozwijania pasji historycznych i artystycznych.

 

 

 

Zasady uczestnictwa:

 

 • Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Sycowie.
 • Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej, nawiązującej do wybranej sceny mitologicznej, która zrealizuje temat:  "Wokół wojny trojańskiej" .
 • Praca może być wykonana dowolną techniką, w formie A4.
 • Na odwrocie pracy powinna znajdować się doklejona metryczka z imieniem i nazwiskiem autora oraz klasą.
 • Prace należy dostarczyć do nauczyciela historii Pauliny Strózik- Jakubowskiej (sala      nr 39) do 15.02.2018 r.
 • Udział w konkursie równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych na potrzeby konkursu.
 • Prace będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez organizatora.
 • Organizatorzy nie przewidują zwrotu prac.

 

 

 

Komisja oceniać będzie:

 

czytelne wykorzystanie motywów mitologicznych i zrozumienie tematu, oryginalność pracy, pomysłowość, estetykę wykonania.

  

KONKUTS MITOLOGICZNY

REGULAMIN

Cele:

 • rozwijanie zainteresowania tematyką historyczną, w szczególności mitologii greckiej i rzymskiej,
 • popularyzacja wiedzy i świadomości literackiej,
 • motywowanie uczniów do rozwijania pasji historycznych.

 

Założenia ogólne:

 • Konkurs szkolny stanowi równocześnie I etap VI  Dolnośląskiego Konkursu Mitologicznego.

 

Adresat:

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V-VII Szkoły Podstawowej nr w Sycowie. 
 • Zgłoszenia uczestnictwa należy kierować do nauczyciela historii najpóźniej

do 07.02.2018 r.

 

Zakres tematyczny:

 • Mity greckie i rzymskie zawarte w "Mitologii" Jana Parandowskiego.

 

Przebieg konkursu:

 • Konkurs odbędzie się 15.02.2018 r. o godzinie 12:00 w SP 2 w Sycowie.
 • Przedmiotem konkursu jest rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru.
 • Test trwa 30 minut.

 

 

KONKURS

"ORZEŁ BIAŁY- NASZA DUMA"

 

REGULAMIN

 

     Cele:

 • rozwijanie zainteresowań znaczeniem polskich symboli narodowych,
 • popularyzacja wiedzy i świadomości o godle od zarania dziejów do czasów współczesnych,
 • propagowanie symbolu orła podczas wydarzeń patriotycznych,
 • motywowanie uczniów do rozwijania pasji historycznych i artystycznych,
 • rozwijanie kreatywności w zakresie technik sztuki plastycznej.

Praca konkursowa:

 • Temat: wizerunek godła z orłem symbolizujące wszystkie okresy trwania państwowości polskiej, używane od Mieszka I do współczesności.
 • Prace mogą zawierać wizje artystyczne autorów z zachowaniem szacunku dla godła.
 • Rozmiar: wysokość- od 40 do 150 cm; szerokość- od 30 do 100 cm; głębokość/ grubość- do 50 cm .
 • Forma: dowolna; zarówno płaska, jak i przestrzenna, np. obraz, grafika, plakat, rzeźba, instalacja, drzeworyty itd.
 • Materiały: dowolne, np. papier, tworzywo sztuczne, drewno, szkoło, metal itd.
 • Praca powinna być wykonana indywidualnie.
 • Należy dołączyć metryczkę z imieniem, nazwiskiem oraz klasą autora.
 • Podczas oceny cenione będą prace zgodne z tematem oraz stanowiące jego twórcze rozwinięcie, oryginalność i kreatywność wykonania oraz walory artystyczne.

Założenia ogólne:

 • Konkurs kierowany jest do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Sycowie.
 • Przygotowane prace dostarczyć należy do nauczyciela historii Pauliny Strózik- Jakubowskiej (sala nr 39) najpóźniej do 20.02.2018 r.
 • Uczestnictwo w konkursie równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych na potrzeby konkursu, a także z wykorzystaniem prac do eliminacji ogólnopolskich.

 

 

SZCZEGÓŁY KONKURSU

 

 

 

 

 

 

KONKURS  na kartkę świąteczną

 

 

Organizatorzy:

Anna Cieluch, Renata Ziółkowska- Pinkosz, Marta Gałka

 

 

REGULAMIN KONKURSU:

CEL: umożliwienie uczniom zaprezentowania swojego talentu, popularyzowanie polskich tradycji świątecznych, rozwijanie zdolności plastycznych.

ZASADY UCZESTNICTWA:

 • konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I – III oraz IV – VII;
 • uczestnicy konkursu wykonują jedną kartkę świąteczną wykonaną z papieru ręcznie, wybranymi przez siebie technikami plastycznymi z ciekawie wypisanymi życzeniami (prosimy nie podpisywać życzeń), format pracy dowolny;
 • na odwrocie pracy powinno być umieszczone imię i nazwisko autora oraz klasa;
 • termin dostarczenia prac konkursowych: do 10.12.2017 r. do biblioteki szkolnej;
 • prace będą oceniane przez komisję konkursową, powołaną przez organizatora.

 

Komisja będzie oceniać: pomysłowość, samodzielność, oryginalność;

 •  organizatorzy nie przewidują zwrotu prac; kartki zostaną przekazane przez organizatorów do Domu Opieki;
 •  udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych na potrzeby konkursu.

 

NAGRODY:

 •  na zwycięzców czekają nagrody .

 

SZKOLNY  KONKURS  POEZJI  I  PIOSENKI  NIEMIECKOJĘZYCZNEJ

REGULAMI

 1.  ZAŁOŻENIA OGÓLNE:
 • Konkurs jest przeznaczony dla uczniów wszystkich klas. Zgłoszenia u nauczycieli uczących w danej grupie.
 • Celem konkursu jest prezentacja umiejętności językowych uczniów oraz promowanie aktywności twórczej wśród młodzieży.
 • Przedmiotem konkursu jest recytacja utworu lub zaśpiewanie piosenki autorów z obszaru niemieckojęzycznego (Niemcy, Austria, Szwajcaria).

2. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Wykonawcy występują w dwóch grupach wiekowych:

- uczniowie klas I - IV,

- uczniowie klas V – VII

oraz 2 kategoriach:

-wiersz,

-piosenka.

 • Konkurs odbędzie się 05.12.2017 o godz. 17:00 w Sali nr 17 w formie wieczorku poetycko – muzycznego.
 • Każdy utwór prezentowany jest przez ucznia solo. Jeden uczeń może wystąpić tylko w jednym utworze.
 • Podkładem muzycznym podczas przesłuchań konkursowych może być akompaniament bądź nagranie instrumentalne na płycie CD (niedopuszczalne są nagrane partie wokalne).
 1. 3.      OCENA UCZESTNIKÓW:
 • Do oceny prezentacji konkursowych powołanie zostanie jury, w skład którego wejdą:

wszyscy nauczyciele języka niemieckiego z terenu szkoły: pani Edyta Ptak, Patrycja Przybylska – Moskwa, Monika Gorządek i Aldona Dylewska

Jurorzy oceniając wykonawców podczas przesłuchań konkursowych będą brać pod uwagę:

 • dobór repertuaru (odpowiedni do wieku wykonawcy),
 • poprawność językową,
 • pamięciowe opanowanie tekstu,
 • ogólne wrażenie artystyczne.

Wykonawcy utworów mogą recytując wiersz lub śpiewając piosenkę gestykulować, tańczyć, występować z rekwizytami.

Wykonawcy prezentują utwór, nie przekraczający 5 minut.

Jury nagrodzi trzy pierwsze miejsca w dwóch grupach wiekowych i w obu kategoriach oddzielnie oraz przyzna wyróżnienia. Ponad to w każdej kategorii spośród pierwszych miejsc zostanie wybrany jeden laureat (bez względu na wiek), który będzie reprezentował szkołę w XI Powiatowym Konkursie Poezji I Piosenki Niemieckojęzycznej w Oleśnicy 10.01.2018 r.