Szkoła Podstawowa nr 2 im.M.Konopnickiej

     

    

 

ul. Mickiewicza 5, 56-500 Syców

Tel: (62) 785-51-57

E-mail: podstawowa2@wp.pl

KONKURSY DLA UCZNIÓW

  

SZCZEGÓŁY KONKURSU

 

 

Więcej informacji na stronie: http://www.olimpus.edu.pl/olimpusek
Zgłoszenia u nauczyciela języka angielskiego - Doroty Filipiak

 

 

 

KONKURS  na kartkę świąteczną

 

 

Organizatorzy:

Anna Cieluch, Renata Ziółkowska- Pinkosz, Marta Gałka

 

 

REGULAMIN KONKURSU:

CEL: umożliwienie uczniom zaprezentowania swojego talentu, popularyzowanie polskich tradycji świątecznych, rozwijanie zdolności plastycznych.

ZASADY UCZESTNICTWA:

 • konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I – III oraz IV – VII;
 • uczestnicy konkursu wykonują jedną kartkę świąteczną wykonaną z papieru ręcznie, wybranymi przez siebie technikami plastycznymi z ciekawie wypisanymi życzeniami (prosimy nie podpisywać życzeń), format pracy dowolny;
 • na odwrocie pracy powinno być umieszczone imię i nazwisko autora oraz klasa;
 • termin dostarczenia prac konkursowych: do 10.12.2017 r. do biblioteki szkolnej;
 • prace będą oceniane przez komisję konkursową, powołaną przez organizatora.

 

Komisja będzie oceniać: pomysłowość, samodzielność, oryginalność;

 •  organizatorzy nie przewidują zwrotu prac; kartki zostaną przekazane przez organizatorów do Domu Opieki;
 •  udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych na potrzeby konkursu.

 

NAGRODY:

 •  na zwycięzców czekają nagrody .

 

SZKOLNY  KONKURS  POEZJI  I  PIOSENKI  NIEMIECKOJĘZYCZNEJ

REGULAMI

 1.  ZAŁOŻENIA OGÓLNE:
 • Konkurs jest przeznaczony dla uczniów wszystkich klas. Zgłoszenia u nauczycieli uczących w danej grupie.
 • Celem konkursu jest prezentacja umiejętności językowych uczniów oraz promowanie aktywności twórczej wśród młodzieży.
 • Przedmiotem konkursu jest recytacja utworu lub zaśpiewanie piosenki autorów z obszaru niemieckojęzycznego (Niemcy, Austria, Szwajcaria).

2. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Wykonawcy występują w dwóch grupach wiekowych:

- uczniowie klas I - IV,

- uczniowie klas V – VII

oraz 2 kategoriach:

-wiersz,

-piosenka.

 • Konkurs odbędzie się 05.12.2017 o godz. 17:00 w Sali nr 17 w formie wieczorku poetycko – muzycznego.
 • Każdy utwór prezentowany jest przez ucznia solo. Jeden uczeń może wystąpić tylko w jednym utworze.
 • Podkładem muzycznym podczas przesłuchań konkursowych może być akompaniament bądź nagranie instrumentalne na płycie CD (niedopuszczalne są nagrane partie wokalne).
 1. 3.      OCENA UCZESTNIKÓW:
 • Do oceny prezentacji konkursowych powołanie zostanie jury, w skład którego wejdą:

wszyscy nauczyciele języka niemieckiego z terenu szkoły: pani Edyta Ptak, Patrycja Przybylska – Moskwa, Monika Gorządek i Aldona Dylewska

Jurorzy oceniając wykonawców podczas przesłuchań konkursowych będą brać pod uwagę:

 • dobór repertuaru (odpowiedni do wieku wykonawcy),
 • poprawność językową,
 • pamięciowe opanowanie tekstu,
 • ogólne wrażenie artystyczne.

Wykonawcy utworów mogą recytując wiersz lub śpiewając piosenkę gestykulować, tańczyć, występować z rekwizytami.

Wykonawcy prezentują utwór, nie przekraczający 5 minut.

Jury nagrodzi trzy pierwsze miejsca w dwóch grupach wiekowych i w obu kategoriach oddzielnie oraz przyzna wyróżnienia. Ponad to w każdej kategorii spośród pierwszych miejsc zostanie wybrany jeden laureat (bez względu na wiek), który będzie reprezentował szkołę w XI Powiatowym Konkursie Poezji I Piosenki Niemieckojęzycznej w Oleśnicy 10.01.2018 r.