Szkoła Podstawowa nr 2 im.M.Konopnickiej

     

    

 

ul. Mickiewicza 5, 56-500 Syców

Tel: (62) 785-51-57

E-mail: podstawowa2@wp.pl

OGŁOSZENIA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Kalendarium roku szkolnego 2017/2018

 

 • 4 września 2017 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
 • 14 października – Dzień Edukacji Narodowej
 • 1 listopada – Święto Zmarłych
 • 11 listopada – Święto Niepodległości
 • 23 – 31 grudnia 2017 – zimowa przerwa świąteczna
 • I semestr – od 04.09.2017 do 26.01.2018 ( 18 tygodni)

II semestr – od  29.01.2018 do  22.06.2018  (20 tygodni)

 • 06. stycznia 2018 – Święto Trzech Króli
 • 04. stycznia 2018 – ostateczny termin wystawiania ocen śródrocznych. Poinformowanie uczniów o ocenach z przedmiotów i zachowania
 • 15.01. – 28.01. 2018 – ferie zimowe / podstawa prawna : §3 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. nr 46 , poz. 432, z późn. zm./
 • 29.03. – 03. kwietnia 2018 – wiosenna przerwa świąteczna / podstawa prawna : §3 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. nr 46 , poz. 432, z późn. zm./
 • 30 kwietnia 2018 – Dzień wolny od zajęć dydaktyczno wychowawczych / podstawa prawna : §5 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. nr 46 , poz. 432, z późn. zm./
 • 02 maja 2018 – Dzień wolny od zajęć dydaktyczno wychowawczych / podstawa prawna : §5 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. nr 46 , poz. 432, z późn. zm./
 • 01 czerwca 2018 – Dzień wolny od zajęć dydaktyczno wychowawczych / podstawa prawna : §5 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. nr 46 , poz. 432, z późn. zm./
 • 11 czerwca 2018– ostateczny termin wystawiania ocen. Poinformowanie uczniów o ocenach z przedmiotów i zachowania
 • 22 czerwca 2018 – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych / podstawa prawna : §2 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. nr 46 , poz. 432, z późn. zm./
 • 23.06. – 31.08. 2018 – wakacje letnie

 

Tematyka i terminarz spotkań z rodzicami

 

w roku szkolnym 2017/2018

Termin
 i miejsce

Tematyka

Przygotowanie

Uwagi

 

11.09.2017

 

Otwierająca nowy rok szkolny – organizacja nowego roku szkolnego, ubezpieczenie młodzieży,

wybory uzupełniające do RR

 

Wychowawcy

 

 

 

23.10.2017

 

Wywiadówka śródokresowa. Spotkanie z Radą Rodziców.

 

Dyrektor/ Wychowawcy 

 

Przewodniczący R.R.

 

 

 

 

 

04.12.2017

 

Informacja o zagrożeniach i proponowanych ocenach semestralnych, porady dla rodziców

 

Wychowawcy

 

 

 

 

 

10.01.2018

 

Wyniki klasyfikacyjne za I półrocze

 

 

Wychowawcy klas

 

 

 

Wywiadówka śródroczna

 

12.03.2018

 

 

Wywiadówka śródokresowa – informacja o wynikach w nauce i zachowaniu

 

 

Nauczyciele, dyrekcja

 

 

07.05.2018

 

Informacja o zagrożeniach i proponowanych ocenach rocznych

 

Wychowawcy klas

 

 

 

 

 

04.06.2018

 

 

Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych klas pierwszych

Nauczyciele kl. I dyrekcja

 

 

18.06.2017

 

Spotkanie z Radą Rodziców – informacje podsumowujące pracę szkoły, wyniki nadzoru pedagogicznego

 

 

Dyrektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan posiedzeń rady pedagogicznej w roku szkolnym 2017/2018

 

Data

Tematyka

Odpowiedzialny

01.09.2017

 1. 1.      Organizacja roku szkolnego 2017/2018
 2. Zatwierdzenie planu nadzoru oraz planu pracy szkoły
 3. Wnioski i uchwały.
 • zatwierdzenie przydziału godzin, oraz czynności dodatkowych
 • kalendarium roku szkolnego.
 • sprawozdanie z narady z przedstawicielami Kuratorium Oświaty i organu prowadzącego,
 • zapoznanie z nowymi rozporządzeniami MEN.

 

 

Dyrektor,

wicedyrektor, przewodniczący zespołów przedmiotowych                     i zadaniowych , nauczyciele

 

19.10.2017

 

SZKOLENIOWE POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

„Stop uzależnieniom”

 

08.01.2018

Rada klasyfikacyjna za I semestr

 1. Realizacja programów nauczania i planów pracy wychowawców.
 2. Zatwierdzenie ocen.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Wnioski i uchwały

29.01.2018

PODSUMOWANIE PRACY SZKOŁY  za I semestr

 1. Przyjęcie sprawozdania wychowawców z działalności wychowawczej-
 2. Przyjęcie sprawozdania z pracy   samorządu . 
 3. Ocena działań na rzecz wykonania planu pracy szkoły.

23.04.2018

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

13.06.2018

 Rada klasyfikacyjna dla klas pierwszych i drugich

 1. Realizacja programów nauczania
 2. Zatwierdzenie ocen ze sprawowania
 3. Klasyfikacja i promowanie uczniów
 4. Nagrody i wyróżnienia
 5. Organizacja zakończenia roku szkolnego

24.08.2018

PODSUMOWANIE PRACY SZKOŁY  w roku szkolnym 2017/2018

 1. Przyjęcie sprawozdania wychowawców z działalności wychowawczej-
 2. Przyjęcie sprawozdania z pracy   samorządu . 
 3. Ocena działań na rzecz wykonania planu pracy szkoły.
 4. Sprawozdanie z nadzoru sprawowanego przez dyrektora szkoły.
 5. Sprawy różne.