• Zmień kontrast
 • Czcionka
 • A
 • A+
 • A++

OGŁOSZENIA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

PLAN REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH 21-23 luty 2018 r.

 

Szkoła podstawowa nr 2 w Sycowie

 

Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie

 

Klasy I – III

 

(rekolekcje przeprowadzi ks. Marcin Humeniuk, wikariusz z Ostrzeszowa)

 

 

 

ŚRODA 21.02

Klasy I

Klasy II

Klasy III

8.00 – 8.45

w klasach: kolorowanka lub zadania tematyczne

 

w klasach: kolorowanka lub zadania tematyczne

8.55 – 9.40

Nauka z rekolekcjonistą

(sala gimnastyczna)

2a, 2b*

Nauka z rekolekcjonistą

(sala gimnastyczna)

Nauka z rekolekcjonistą

(sala gimnastyczna)

od 9.50

LEKCJE WG PLANU

NA DOWOLNEJ LEKCJI

W klasach: kolorowanka lub zadania tematyczne

LEKCJE WG PLANU

CZWARTEK 22.02

 

 

 

8.00 – 8.45

LEKCJA WEDŁUG PLANU

 

 

LEKCJA WEDŁUG PLANU

8.55 – 9.40**

DROGA KRZYŻOWA

(sala gimnastyczna)

DROGA KRZYŻOWA**

(sala gimnastyczna)

DROGA KRZYŻOWA

(sala gimnastyczna)

9.50 – 10.35

W klasach:

1.Kolorowanka tematyczna.

2. Przygotowanie rysunku od klasy w podziękowaniu dla Księdza rekolekcjonisty (przynosimy w piątek na salę)

W klasach:

1.Kolorowanka tematyczna.

2. Przygotowanie rysunku od klasy w podziękowaniu dla Księdza rekolekcjonisty (przynosimy w piątek na salę)

W klasach:

1.Kolorowanka tematyczna.

2. Przygotowanie rysunku od klasy w podziękowaniu dla Księdza rekolekcjonisty (przynosimy w piątek na salę)

od 10.45

LEKCJE WG PLANU

LEKCJE WG PLANU

LEKCJE WG PLANU

PIĄTEK 23.02

 

 

 

8.00 – 8.45

Nauka z rekolekcjonistą

(sala gimnastyczna)

 

Nauka z rekolekcjonistą

(sala gimnastyczna)

8.55 – 9.30

W klasach: kolorowanka lub zadania tematyczne

 

W klasach: kolorowanka lub zadania tematyczne

9.30 – 9.40

Przerwa

 

Przerwa

od 9.40

Klasy przychodzą na 10.00 do kościoła

Klasy przychodzą na 10.00 do kościoła

Klasy przychodzą na 10.00 do kościoła

ok. 10.15

MSZA ŚWIĘTA

W KOŚCIELE

MSZA ŚWIĘTA

W KOŚCIELE

MSZA ŚWIĘTA

W KOŚCIELE

Od 11.40

LEKCJE WG PLANU

LEKCJE WG PLANU

LEKCJE WG PLANU

 

 

 

*Dzieci z klas 2 a, 2 b,  przychodzą wcześniej na godz. 8.55 do Sali gimnastycznej

 

** Wszystkie dzieci z klas 2 a, 2 b przychodzą na godz. 8.55 do Sali gimnastycznej

 

 

 

Wszystkie prace wykonane na zajęciach w klasach będą ocenione na najbliższych zajęciach z religii.

 

Prosimy wychowawców o dostarczenie katechetom. Dziękujemy.

 

PLAN REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH 21-23 luty 2018 r.

 

Szkoła podstawowa nr 2 w Sycowie

 

Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie

 

Klasy IV-VII

 

(rekolekcje przeprowadzi ks. Marcin Humeniuk, wikariusz z Ostrzeszowa)

 

 

 

ŚRODA 21.02

Klasy IV-VII

8.00 – 8.45

Nauka z rekolekcjonistą (sala gimnastyczna)

8.55 – 9.40

W klasach: Praca w grupach (stacje Drogi Krzyżowej)*

od 9.50

LEKCJE WG PLANU

CZWARTEK 22.02

 

8.00 – 8.45

DROGA KRZYŻOWA (sala gimnastyczna)

8.55 – 9.40

W klasach: Praca w grupach/ film

9.50 – 10.35

Nauka z rekolekcjonistą (sala gimnastyczna)

od 10.45

LEKCJE WG PLANU

PIĄTEK 23.02

 

8.00 – 8.45

W klasach: Praca w grupach/ film

8.55 – 9.30

Nauka z rekolekcjonistą (sala gimnastyczna)

9.30 – 9.40

Przejście do kościoła

od 9.40

Okazja do spowiedzi

ok. 10.15

MSZA ŚWIĘTA W KOŚCIELE

od 11.40

LEKCJE WG PLANU

 

 

 

*kl. IV-VII wykonują plakaty przedstawiające Stacje Drogi Krzyżowej:

 

kl. IV a – 1 i 2, stację; kl. IV b – 3 i 4 stację;  IV c – 5 i 6 stację; V a – 7 i 8 stację; V b – 9 i 10 stację;

 

V c – 11 i 12 stację; VI a 13 stację; VI b - 14 stację; VII a – 15 stację; VII b – 15 stację

 

Wykonane plakaty uczniowie przynoszą do świetlicy do p. Anny Cieluch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendarium roku szkolnego 2017/2018

 

 • 4 września 2017 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
 • 14 października – Dzień Edukacji Narodowej
 • 1 listopada – Święto Zmarłych
 • 11 listopada – Święto Niepodległości
 • 23 – 31 grudnia 2017 – zimowa przerwa świąteczna
 • I semestr – od 04.09.2017 do 26.01.2018 ( 18 tygodni)

II semestr – od  29.01.2018 do  22.06.2018  (20 tygodni)

 • 06. stycznia 2018 – Święto Trzech Króli
 • 04. stycznia 2018 – ostateczny termin wystawiania ocen śródrocznych. Poinformowanie uczniów o ocenach z przedmiotów i zachowania
 • 15.01. – 28.01. 2018 – ferie zimowe / podstawa prawna : §3 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. nr 46 , poz. 432, z późn. zm./
 • 29.03. – 03. kwietnia 2018 – wiosenna przerwa świąteczna / podstawa prawna : §3 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. nr 46 , poz. 432, z późn. zm./
 • 30 kwietnia 2018 – Dzień wolny od zajęć dydaktyczno wychowawczych / podstawa prawna : §5 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowe