• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++

WSPIERANIE UZDOLNIEŃ

Sprawozdanie z pracy Zespołu Wspierania Uzdolnień

 

         Nasza szkoła posiada Szkolny Program Wspierania uzdolnień, który w swoich założeniach motywuje uczniów do nauki, uczy wyszukiwać, porządkować i wykorzystywać informacje z rożnych źródeł oraz twórczo wykorzystywać zdobytą wiedzę. Program ten pozwala wyłonić wybitnie uzdolnionych uczniów, dla których są tworzone warunki pozwalające rozwijać ich talent. Nasz program zajmuje się również dziećmi, które nie mają wybitnych talentów a chcą rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania. W szkole działa wiele kół zainteresowań, zarówno na poziomie klas I-III, jak i IV – VI. W roku szkolnym 2013/2014 pojawiły się również oferty z zewnątrz. Do dnia dzisiejszego odbywają się zajęcia orgiami, taneczne i sportowe, które cieszą się dużym zainteresowaniem dzieci. Przygotowujemy stały harmonogram konkursów, który prezentujemy uczniom na początku każdego roku szkolnego. Uczniowie chętnie biorą udział w licznych konkursach szkolnych, międzyszkolnych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich a nawet ogólnopolskich. Co roku Zespół Wspierania Uzdolnień zajmuje się przygotowaniami i czuwa nad przebiegiem Interdyscyplinarnego konkursu „ zDolny Ślązaczek”. W roku szkolnym 2013/2014 nasz uczeń Mateusz Gieroba został laureatem konkursu „Zdolny Ślązaczek”. W roku szkolnym 2014/2015 pojawił się w naszej szkole nowy konkurs dla klas IV- VI „ Omnibus” w którym uczniowie starszych klas mogą sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności z rożnych dziedzin nauki. Konkurs ten został wpisany na stałe do naszego harmonogramu. Wychowawcy poszczególnych klas systematycznie przekazują informacje na temat bieżących konkursów organizowanych przez inne szkoły, przedszkola, Centrum Kultury, itp. Uczniowie co roku chętnie biorą udział w tych konkursach i często zostają ich laureatami.  Zdobyte przez uczniów dyplomy, puchary prezentujemy w gablotach, redagujemy artykuły na stronę internetową. Dla uczniów wybitnie uzdolnionych organizowane są indywidualne programy nauczania z różnych przedmiotów np. z języka niemieckiego, języka angielskiego, matematyki. Podejmujemy również inne działania, aby rozwijać zdolności dzieci. W roku szkolnym 2012/2013 nauczyciele języków obcych w naszej szkole napisali i zrealizowali projekt z okazji obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych oraz przedstawienia w językach obcych z okazji Bożego Narodzenia. Innym projektem w roku szkolnym 2013/2014 był Piknik Rodzinny z Językiem Niemieckim dla mieszkańców miasta i gminy Syców. Gościem imprezy była pani Małgorzata Kornacka – Ulrich – prezes Stowarzyszenia nauczycieli Języka Niemieckiego prowadząca projekt Deutsch Wagen Tour. Celem imprezy było promowanie nauki języka niemieckiego i prezentacja umiejętności uczniów na rożnych etapach edukacyjnych. W trakcie pikniku uczniowie prezentowali w języku niemieckim piosenki, wiersze, przedstawienie „ Kopciuszek” i brali udział w zabawach integracyjnych. W tym roku szkolnym 2015/2016 było to przygotowanie i zaprezentowanie bajki pt. „ Kot w butach”. Uczniowie zdolni maja także możliwość zaprezentować się podczas szkolnych uroczystości, imprez, przestawień, występów. Udział w takich projektach rozwija zdolności teatralne, wokalne, recytatorskie i autoprezentacji, promuje również zainteresowania uczniów w środowisku lokalnym. W roku szkolnym 2014/2015 uczennica naszej szkoły Inga Kapica wystąpiła na V Regionalnej Dolnośląskiej Gali Talentów gdzie zaprezentowała piosenkę.  Oprócz opisanych działań podejmujemy również inne np.: otaczamy opieką uczniów przygotowujących się do konkursów, zawodów i przeglądów artystycznych, pomagamy w przygotowaniu prezentacji multimedialnych zawierających rozszerzony materiał programowy, indywidualizujemy pracę na lekcji. Chcąc wyróżnić uczniów, którzy w ciągu całego roku szkolnego odnieśli znaczący sukces w konkursach przedmiotowych lub sportowych oraz nagrodzić szóstoklasistów za szczególne osiągnięcia w poszczególnych dziedzinach nauki postanowiliśmy zorganizować imprezę o nazwie Gala Talentów – Maryśki. Pierwsza Gala Talentów odbyła się w 2010 roku. Nagrodzone dzieci otrzymują Dyplom Dyrektora Szkoły i upominki, natomiast Szóstoklasiści mogą powalczyć o tytuł: Najlepszy Społecznik, Najlepszy Humanista, Najlepszy Germanista, Najlepszy Matematyk, Najlepszy Przyrodnik, Najlepszy Sportowiec i Najlepszy Artysta. Oni to zostają nagrodzenie przepiękną statuetką Maryśki. Dzięki organizacji opisanej imprezy zauważyliśmy, że uczniowie mają większą motywację do nauki, że ten wysiłek zostaje nagrodzony. Uczniowie chętniej biorą udział w rożnych konkursach, próbują swoich sił i często osiągają sukcesy. Członkowie naszego Zespołu Wspierania Uzdolnień odbyli szkolenia w latach 2013/2014 i 2014/2015, których organizatorem był Ośrodek Rozwoje Edukacji. Podejmujemy również współpracę z osobami i instytucjami działającymi na rzecz ucznia zdolnego np. Centrum Kultury w Sycowie, Muzeum Regionalne w Sycowie, Nadleśnictwo Syców, Biblioteka Publiczna, Publiczne Przedszkole nr 1 i 2.

                                                                           Mirosława Juszczak