Szkoła Podstawowa nr 2 im.M.Konopnickiej

     

    

 

ul. Mickiewicza 5, 56-500 Syców

Tel: (62) 785-51-57

E-mail: podstawowa2@wp.pl

Świetlica

W roku szkolnym 2015/2016

świetlica szkolna otwarta jest

 w godzinach od 6.30 do 16.00

Wychowawcy świetlicy:

mgr Anna Cieluch

mgr Małgorzata Połosak

mgr Mariola Kurek

mgr Renata Ziółkowska – Pinkosz 

Świetlica szkolna pełni funkcję opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczną.

Świetlica  jest miejscem, w którym dzieci przed i po zakończeniu zajęć lekcyjnych mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas.

W naszej świetlicy znajdziemy czas na swobodną zabawę, na odrabianie prac domowych, zabawę na świeżym powietrzu, a także na zajęcia wynikające z planu pracy świetlicy.

 

Podstawowym zadaniem naszej świetlicy jest:

 

 • zapewnienie opieki uczniom z klas I-III od poniedziałku do piątku w godzinach  od 6.30- 16.00
 • organizowanie oraz pomoc w nauce wszystkim uczniom przebywającym na świetlicy;
 • organizowanie racjonalnego wypoczynku;
 • kształtowanie i rozwijanie zainteresowań uczniów;
 • pomoc uczniom przejawiającym braki w opanowaniu podstaw programowych;
 • integrowanie uczniów w zespole;
 • kształtowanie umiejętności właściwego spędzania wolnego czasu.

 

W naszej świetlicy prowadzone są różnorodne formy zajęć:

 

 • gry i zabawy świetlicowe
 • zajęcia plastyczne,
 • czytelnictwo
 • zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki rebusy, zgadywanki, doskonalenie czytania
 • zajęcia muzyczne: słuchanie muzyki, śpiewanie piosenek, zabawy z muzyką, zabawy rytmiczne, taniec
 • zajęcia rekreacyjno-ruchowe: zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, spacery, zabawy w grupach, ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną, turnieje sprawnościowe
 • zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek, programów dla dzieci
 • realizowanie edukacji prozdrowotnej, profilaktycznej, proekologicznej

   

                                                                                                                 Zapraszamy

                                                                                              Wychowawcy świetlicy

 

Artykuły