• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

Szkolny zestaw programów nauczania

Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w dniu 31 maja 2016 r. –dopuszcza do użytku w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sycowie na rok szkolny 2016/2017    n/w programy nauczania.

 

 

 

Przedmiot    

Klasa

Nr
w szkolnym zestawie programów

Nr programu MEN

Tytuł programu

Wydawnictwo

              Autor

Edukacja wczesnoszkolna

I-III

1/16-17

 

Program edukacji wczesnoszkolnej

WSiP

Joanna Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska

II-III

2/16-17

DPN-5002-20/08

 

Program nauczania języka niemieckiego

Dla klas I –VI szkoły podstawowej

Wydawnictwo Szkolne PWN

Sylwia Rapacka

Religia

 

I - III

3/16-17

AZ-1-01/12

Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i w szkole podst.,, W rodzinie dzieci Bożych”

Wydawnictwo JEDNOŚĆ

Komisja Wychow. Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

Język angielski

I-II

4/16-17

 

Program nauczania j. angielskiego dla I-go etapu edukacyjnego

Pearson

M.Bogucka

Język niemiecki

III

5/16-17

 

Program nauczania j.niemieckiego dla klas I-III, IV-VI Szkoły Podstawowej

PWN

Sylwia Rapacka

Język polski

IV

6/16-17

 

Między nami. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej

GWO

Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek

Język polski

IV-VI

7/16-17

 

Czarowanie słowem. Program nauczania języka polskiego w klasach IV–VI szkoły podstawowej

WSiP S.A.

Agnieszka Kania, Karolina Kwak, Joanna Majchrzak-Broda

Historia

IV-VI

8/16-17

 

Program nauczania ,,My i historia” w kl. IV-VI szkoły podstawowej

Wydawnictwo Szkolne PWN

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch

Plastyka

IV-VI

9/16-17

 

,,Do dzieła” Program nauczania ogólnego plastyki w kl. IV-VI szkoły podstawowej

Nowa Era

J. Lukas, K.Onak

Muzyka

IV-VI

10/16-17

 

Program nauczania muzyki dla kl. 4-6 szkoły podstawowej

WSiP S.A.

Ilona Pisarkiewicz

Język niemiecki

IV

11/16-17

 

Program nauczania języka niemieckiego
dla klas IV – VI szkoły podstawowej

 

LektorKlett

Aleksandra Kubicka

Język angielski

V-VI

12/16-17

 

Program nauczania języka angielskiego. dla II etapu kształcenia w klasach IV-VI szkoły podstawowej

Nowa Era

Dorota Wosińska

Matematyka

IV-VI

13/16-17

 

„Matematyka z plusem”. Program nauczania matematyki w szkole podstawowej

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech

Przyroda

IV-VI

14/16-17

 

Przyrodo, witaj! Program nauczania przyrody do szkoły podstawowej

Wydawnictwo WSiP

E. Gromek,E.Kłos, W.Kofta,A.Melson

E. Lasowska

Zajęcia techniczne

IV-VI

15/16-17

 

 

Program nauczania zajęć technicznych dla szkoły podstawowej kl. 4-6

Operon

U. Białek

Zajęcia komputerowe

IV-VI

16/16-17

 

Informatyka Europejczyka. Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej w kl. 4-6

HELION

D. Kiałka

Wychowanie fizyczne

IV-VI

17/16-17

 

Autorski program wychowania fizycznego „Magia sportu”

KORSO

Urszula Białek, Wiesława Mikołajczyk

Wychowanie do życia w rodzinie

V-VI

18/16-17

DKW-4014-253/99

Wychowanie do życia w rodzinie, program dla klas V-VI szk. podstawowej

Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon 1999

Teresa Król, Krystyna Maśnik, Grażyna Węglarczyk

Religia

1V - VI

19/16-17

AZ-2-02/2

Odkrywamy Tajemnice Bożego Świata

Wydawnictwo JEDNOŚĆ

K. Mielnicki, E.Kondrak, B. Nosek

Język angielski dodatkowy

 

IV-V

20/16-17

 

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego

Macmillan

E.Piotrowska, T. Sztyber

Matematyka

VIa

21/16-17

 

Indywidualny program nauki
z matematyki dla ucz. Pauliny Muzaj

 

Halina Gwiździel

Język niemiecki

Va

22/16-17

 

Indywidualny program nauki
z matematyki dla ucz. Franciszka Sowy

 

Monika Gorządek

Matematyka

Va

23/26-27

 

Indywidualny program nauki
z matematyki dla ucz. Michała Platy

 

Halina Gwiździel