• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++

VI SYCOWSKIE DNI TRZEŹWOŚCI „STOP UZALEŻNIENIOM”

19 – 20 PAŹDZIERNIKA 2017 r.   SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

19.10.2017 r. czwartek
8.00 – 9.40 warsztaty dla klasy 7 a (sala 37)
9.50 – 11.00 warsztaty dla klasy 7 b (sala 39)
prowadzone przez specjalistów z Fundacji „Progres” z Trzebnicy
Program Profilaktyczny „DEBATA” rekomendowany przez "P.A.R.P.A."
Jest to program z zakresu profilaktyki alkoholowej, przeznaczony dla młodzieży VI-VII klas szkoły podstawowej oraz I i II gimnazjum.
Program „DEBATA” jest adresowany głównie do młodzieży, u której nie nastąpiła jeszcze, w większości, inicjacja alkoholowa i ma on charakter uprzedzający, jego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu i towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postaw abstynenckich. Program ma też oddziaływanie wczesno-interwencyjne w przypadku młodych ludzi korzystających z alkoholu incydentalnie (w sposób eksperymentujący, zaspokajający ciekawość).
Cele programu :
• Promowanie postawy trzeźwości.
• Kształtowanie prawidłowych przekonań normatywnych dotyczących picia alkoholu.
• Kształtowanie systemu wartości.
• Uświadomienie natychmiastowych i odroczonych konsekwencji używania środków psychoaktywnych.
• Podkreślenie otwierającego, bramowego charakteru inicjacji alkoholowej dla młodych ludzi.
• Wspólne tworzenie opisowej definicji pojęcia „uzależnienie”.
• Jak uzależnienie wpływa na zmianę zachowań człowieka.
Struktura programu opiera się w dużej mierze na pracy własnej uczestników, stosowane są aktywne metody zajęć:
1. Burza mózgów.
2. Praca w małych grupach.
3. Świadectwa osób.
4. Drama.

8.00 – 8.45 zajęcia warsztatowe dla klasy 1 a (sala 1)
8.55 – 9.40 zajęcia warsztatowe dla klasy 1 b (sala 2)
9.50 – 10.35 zajęcia warsztatowe dla klas 2 a i 2 b (sala 17)

Zajęcia prowadzone przez specjalistę z Pracowni Profilaktyki „EMPATIA” z Kalisza
Program: „Ja i Ty”
Program ten jest oparty o cykl trzech opowiadań mających odniesienie do problematyki uzależnień oraz dopasowanych treścią do wieku uczniów. Uczestnicy zajęć poznają pozytywnych bohaterów, z których postawą mogą się utożsamiać.
Czas trwania zajęć: 45 min.

Warsztaty i prelekcje finansowane przez UMiG w Sycowie.

9.00 przemarsz ulicami miasta z udziałem przedstawicieli różnych instytucji oraz dzieci i młodzieży szkolnej – idzie klasa 6 b (pod opieką pedagoga szkolnego)

11.00 – przedstawienie profilaktyczne „Pomyśl, zanim się uzależnisz” dla uczniów klas IV – VII wystawiane przez uczniów Szkoły Podstawowej w Drołtowicach.

14.00 – 17.00 certyfikowana konferencja metodyczna dla pracowników oświaty, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, funkcjonariuszy policji, pracowników instytucji samorządowych, MGKRPA - „Nowe technologie cyfrowe a rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży – szanse i zagrożenia – modele skutecznej profilaktyki cyberzaburzeń” – prowadzący dr hab. Prof. ndzw. Mariusz Jędrzejko z Centrum Profilaktyki Społecznej z Warszawy
Organizator – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sycowie

20.10.2017 r. (piątek)
8.30 – konkurs gier logicznych i matematycznych „RUMMIKUB” w Szkole Podstawowej nr 1 w Sycowie - udział bierze 3 uczniów (po eliminacjach) pod opieką pedagoga szkolnego.

12.00 – „Drzwi otwarte” – warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu uzależnień „Młody konsultant” prowadzone przez specjalistów z dziedziny uzależnień z Pracowni „EMPATIA” z Kalisza – udział biorą przedstawiciele klas: 6 a, 6 b, 7 a, 7 b, (uczniowie wytypowani przez wychowawców klas, posiadających umiejętności społeczne pozwalające na bycie konsultantami w dziedzinach uzależnień) – konsultacje odbywają się w Białym Domu przy ul. 1 Maja 3 w Sycowie – uczniowie pod opieką pedagoga szkolnego.

14.00 – Konferencja na temat uzależnień behawioralnych dla pedagogów i dyrektorów szkół, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, funkcjonariuszy policji, pracowników instytucji samorządowych – UMiG w Sycowie (sala sesyjna) prowdzący mgr Daria Ciesielska – specjalista psychoterapii uzależnień (EMPATIA z Kalisza).
15.00 Podsumowanie VI Sycowskich Dni Trzeźwości – rozstrzygnięcie konkursów dla dzieci i młodzieży – UMiG w Sycowie

Ponadto uczniowie klas I-IV biora udział w konkursie plastycznym nt. uzależnień (odpowiedzialni wychowawcy klas I-III oraz nauczyciel plastyki w klasach IV) a na korytarzu szkolnym wykonana zostanie gazetka tematyczna (odpowiedzialna m. Ziółkowska)