Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 

Konkurs plastyczny o tematyce religijnej dla klas I – III

Konkurs wiedzy o tematyce religijnej dla klas IV - VI

„Jan Paweł II – patron rodziny”

 

CEL KONKURSU:

Celem konkursu jest poznanie osoby św. Jana Pawła II i ukazanie dobrych wartości w rodzinie oraz rozwój talentów u dzieci. Celem naszym jest również budzenie aktywności twórczej dzieci, pobudzenie  wyobraźni i pomysłowości dzieci oraz wykorzystanie zdobytych wiadomości, umiejętności i dzielnie się nimi z innymi.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

 

  1. Klasy I-III wykonują album lub plakat w formacie min. A3 lub większy w dowolnej technice nawiązujący do tematu i zatytułowany: Jan Paweł II – patron rodziny.
  2. Klasy IV-VI  zdobywają wiedzę o Janie Pawle II i przygotowują się do testu.  

 

REGULAMIN KONKURSU:

  1. Klasy I – III: Czas składania prac w bibliotece szkolnej: do końca października 2015 r. Prace należy podpisać (imię, nazwisko, klasa)
  2. Klasy IV – VI:  test sprawdzający zdobytą wiedzę odbędzie się
    3 listopada. Materiały do nauki dostępne u katechetów. 

 

Odpowiedzialni za konkurs:

ks. Michał Słociński, s. Barbara Masewicz, Anna Cieluch,

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 3 listopada

ZAPRASZAMY DO LICZNEGO UDZIAŁU!